nanobiomedica

I Ogólnopolska Konferencja NanoBioTechMedyczna
21-22.09.2023 r.

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy i prezentacje wyników badań młodych naukowców
w dziedzinach nauki takich jak m.in.:

Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować wyniki swoich badań w postaci wystąpienia ustnego 
i/lub posteru naukowego a także "networking" w gronie osób o podobnych zainteresowaniach badawczych.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Nanobiotechnologii, Instytutu Biologii oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii.
Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 r. na terenie SGGW w Warszawie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego.

E-mail: info@nanobiomedica.pl