Formy uczestnictwa

Uczestnictwo jednodniowe
120 zł

Uczestnictwo dwudniowe
200 zł